วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนน ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง ร่วมสนับสนุนของรางวัล ขนม สำหรับเด็ก และมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กเป็นอย่างดี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น