วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ นำโดย สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนน ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น