วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

วันที่ 16-18 มกราคม 2562 รพ.สต.โนน ได้ดำเนินการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน เพื่อเป็นการค้นหาผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค ให้ได้รับการรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันท่วงที


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น