วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมทันตสาธารณสุข นายสุรพล ไชยโคตร เจ้าพนักงานทันตสารณสุขชำนาญงาน ให้บริการ ทันตกรรมในกลุ่มเด็กประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น